תמיכה וסיוע לכל מצוקה

מרכז פניות וסיוע כלכלי למקרים סוציאלים וכלכליים, קשים ומורכבים, המטפל באלפי פניות כל שנה.

אלפי פניות בשנה מגיעות לעמותה לסיוע ותמיכה.

אנשים שאין להם אפשרות לרכוש תרופות, אנשים שזקוקים לניתוח או טיפול רפואי דחוף, משפחות שפשטו רגל והנושים רודפים אחריהם, קשישים וניצולי שואה שאין להם יכולת לרכישת דברים בסיסיים כגון חימום, ריהוט וכדו', חתנים וכלות שאפילו לקנות ריהוט בסיסי אין להם יכולת ועוד מקרים רבים וקשים.

העמותה פועלת לסייע לכל הפונים ולהקל על מצוקתם ככל האפשר, הן בסיוע כספי והן במתן עצה טובה או תמיכה והכוונה.

 

היו שותפים ואמצו יחידת תמיכה

עלות אימוץ יחידת תמיכה במרכז – 500 ש"ח.