מרכז תמיכה וסיוע

אלפי פניות בשנה מגיעות לעמותה לסיוע ותמיכה.

אנשים שאין להם אפשרות לרכוש תרופות, אנשים שזקוקים לניתוח או טיפול רפואי דחוף, משפחות שפשטו רגל, קשישים וניצולי שואה שאין להם יכולת לרכישת מוצרים בסיסיים כגון חימום, ריהוט וכדו', חתנים וכלות שאפילו לקנות ריהוט בסיסי אין להם יכולת ועוד מקרים רבים וקשים.

העמותה פועלת לסייע לכל הפונים ולהקל על מצוקתם ככל האפשר, הן בסיוע כספי והן במתן עצה טובה או תמיכה והכוונה.

היו שותפים ואמצו יחידת תמיכה

עלות אימוץ יחידת תמיכה במרכז – 500 ש"ח.

תקציב הפעילות השנתית:

600,000

פרויקטים נוספים