סיכום פעילות – 2017

הכל על פעילות העמותה למען הנזקקים בשנת 2017

כמידי שנה אנו מגישים בפניכם את סיכום הפעילות השנתית.

שנה של עשייה למען מעוטי היכולת בכל מחלקות העמותה.

פעילות העמותה בשנת 2017 גדלה והתרחבה והיקף הסיוע למשפחות גדל.

זה המקום לומר תודה לכל השותפים שלנו: החברות העיסקיות, התורמים הפרטיים, המתנדבים וכמובן לכל צוות העמותה הנפלא.