ישראל המדינה הענייה במערב

פורסם דוח העוני של הביטוח לאומי לשנת 2015.

דו"ח העוני של הביטוח הלאומי שפורסם היום מגלה שכמעט כל משפחה חמישית בישראל מוגדרת כענייה. בקרב האוכלוסיה החרדית נרשם שיפור קל, לעומת הרעה במגזר הערבי שבו כל משפחה שנייה היא ענייה. שיעור העוני בישראל – הגבוה במערב.

שיפור מסוים בשיעור העוני בקרב ילדים וקשישים, אך העניים נעשו עניים יותר, שיעורי העוני במשפחות עם מפרנס אחד ובאוכלוסייה הערבית עלו, וישראל ממשיכה להוביל את העולם המערבי בשיעור העוני. על פי "דו"ח העוני והפערים החברתיים" שמפרסם הבוקר (יום ה') המוסד לביטוח לאומי ומתייחס לשנת 2015, כמעט כל משפחה חמישית בישראל (19.1%) היא ענייה. במגזר הערבי המצב גרוע בהרבה – 53.3% מהמשפחות בשנת 2015 מוגדרות עניות.

על-פי הדו"ח, בישראל חיים בעוני 460,800 משפחות, 1,712,900 נפשות ומהם 764,200 ילדים. רמת החיים עלתה ריאלית ב-3.3% ב-2015, וכך גם קו העוני הנגזר ממנה. כלומר, יחיד המתקיים מהכנסה של פחות מ-3,158 שקל בחודש מוגדר כעני. לעומת זאת, הקצבאות של הביטוח הלאומי לא עודכנו שכן מדד המחירים, אליו מוצמדות הקצבאות, לא עלה.

בהשוואה למדינות ה-OECD נותרה ישראל בצמרת סולם העוני. ב-2015 שיעור העוני של נפשות בישראל הגיע ל-19.6% (לפי הגדרת ה-OECD) והיא הגבוהה ביותר בין מדינות ה-OECD. לעומת זאת, יש ירידה משמעותית בשיעורי העוני בקרב החרדים, בנתוני האי-שוויון מצבה של ישראל השתפר בהשוואה ל-2014, אם כי הוא עדיין גבוה מהממוצע במדינות המפותחות. יש לציין כי הממשלה מעולם לא אימצה באופן רשמי את מסקנות הוועדה למלחמה בעוני (ועדת אלאלוף) שהממשלה הקימה בעצמה והוגשו כבר ביוני 2014. מטרת התוכנית הייתה להשוות בתוך עשור בין שיעורי העוני בישראל לממוצע בעולם המערבי. עם זאת הממשלה מיישמת רק חלקים מסוימים מאותן המלצות.
לפי חוקרי מנהל התכנון והמחקר במוסד לביטוח לאומי שחיברו את הדו"ח, ב-2015 העניים נעשו עניים יותר והמדדים לעומק העוני ולחומרתו עלו, בין השאר בגלל אי-עדכון הקצבאות של הביטוח הלאומי. על פי הדו"ח, יש ירידה קלה בשיעור העניים בקרב נפשות, ילדים וקשישים. הירידה בנפשות הייתה מ-22% ב-2014 ל-21.7% ב-2015, בקרב ילדים מ-31% ל-30%, ובקרב קשישים מ-23.1% ב-2014 ל-21.7% בשנת 2015.

עם זאת, במקביל נרשמה גם עלייה מתונה בשיעור העוני בקרב משפחות – מ-18.8% ב-2014 ל-19.1% ב-2015. ירידה חדה בשיעור העוני, של כ-13%, נרשמה במשפחות החד הוריות, שחלקן באוכלוסייה הענייה ירד בכ-16% בהשוואה לשנים אלה. לעומת זאת עומק העוני – מדד המשקף את חומרת העוני בקרב העניים – עלה בקרב משפחות עם ילדים בכ-4%.

מתוך אתר YNET.