חמישית מאזרחי ישראל – עניים

פורסם דוח העוני של הביטוח לאומי לשנת 2021

הביטוח הלאומי מפרסם את דו"ח העוני הרשמי של מדינת ישראל לשנת 2021. על פי הדו"ח, חלה עלייה בשנה זו במספר העניים בישראל, והעלייה הגבוהה ביותר היא בקרב אזרחים ותיקים.

בתקופת הדו"ח, לפני כשנתיים, חזר המשק הישראלי למסלול צמיחה בהשוואה למשבר הקורונה – עם עלייה בתמ"ג, ירידה בשיעורי האבטלה במשק ועלייה בשכר הריאלי.

עם זאת, במחצית השנייה של 2021 צומצמו משמעותית התמיכות שניתנו למשפחות ולעסקים, ולראשונה זה שנים נרשמה עלייה בשיעור העוני והאי־שוויון לפי הכנסות נטו.בשנת 2021 עמד קו העוני על 2,849 שקלים לנפש ו־5,698 שקלים לזוג.

בהתבסס על סקר של הלמ"ס, העידו יותר מ־26% ממשקי הבית כי אינם מצליחים לכסות את כל ההוצאות החודשיות. בשל קשיים כלכליים, 10.6% ויתרו על טיפול רפואי, 6.9% ויתרו על תרופות מרשם ו־5.2% ויתרו על ארוחה חמה.

הנתונים בדו"ח ממחישים את העובדה כי קצבאות הזקנה וקצבאות הנכות יעילות מאוד בצמצום העוני. ממדי העוני בקרב אזרחים ותיקים צפויים לרדת בשנת 2022, לאחר שסכום קצבת השלמת ההכנסה עלה החל מינואר אשתקד.

עם זאת, קצבת הבטחת ההכנסה היא בין הקצבאות ששיעור התרומה שלהן לחילוץ מעוני הוא נמוך, כיוון שהיא לא שונתה כבר שנים רבות.עוד עולה מהדו"ח כי אם בשנת 2020 ניתן היה לראות שהסיוע והקצבאות שניתנו בזמן הקורונה הציבו את ישראל בסמוך לממוצע במדינות ה־ OECD – בשנת 2021 ישראל חזרה לתחתית הדירוג, מה שמעיד על רמת עוני מהגבוהות ביותר בארצות המפותחות. ישראל נמצאת שנייה מלמטה, אחרי קוסטה ריקה.

מתוך אתר ישראל היום.