שקיפות

 

עמותת אור יוסף, הינה ארגון חברתי ציבורי עצמאי, המבוסס על תרומות מאנשים פרטיים ומחברות פרטיות וציבוריות.

הנורמות והערכים של העמותה מבוססים על שקיפות, אמון ופתיחות מלאה, על מנת שנוכל לקדם את מטרות העמותה באופן המרבי ובצורה היעילה ביותר.

כחלק מכך אנו מציגים פה את מסמכי העמותה המלאים ואת דוחות הפעילות.

ניהול תקין
2018

ניהול תקין
2019

עלות
הפעילות

תעודה לרישומה
של עמותה

אישורי מוסד ציבורי
מרשות המיסים

טופס 46
אישור לענין תרומות